Μενού Κλείσιμο

 

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 28, 29, 30 και 31 Ιανουαρίου 2024, και την συνεδρίαση της Τετάρτης 07.02.2024, σας γνωρίζουμε την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιωνικού Συνδέσμου που συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

Πρόεδρος                   : Γιάννης Κοντίτσης

Αντιπρόεδρος            : Δέσποινα Γεωργαντζή

Γενική Γραμματέας   : Φωτεινή Παπαδοπούλου

Ειδική Γραμματέας   : Βασιλική Μελέτη

Ταμίας                         : Κώστας Στούπης

Κοσμήτορας               : Αγγελική Σαρηγιάννη

Μέλη                            : Χρήστος Κανλής

                                       Σοφία Τζώρτσου

                                       Κωνσταντίνος Κατιμερτζόγλου

                                       Θεόδωρος Παλκογιάννης

                                       Δέσποινα Νησίδου

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γενική Γραμματέας

 

Γιάννης Κοντίτσης                                        Φωτεινή Παπαδοπούλου