Μενού Κλείσιμο

Διοικητικό Συμβουλίο

Διοικητικό Συμβουλίο του Ιωνικού Συνδέσμου
μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 8 Μαρτίου 2020

Πρόεδρος : Γιάννης Κοντίτσης
Αντιπρόεδρος : Λάζαρος Βουδούρης
Γενική Γραμματέας : Μάγδα Σκούντζου
Ειδικός Γραμματέας :  Άγγελος Νικολόπουλος
Ταμίας : Κώστας Στούπης
Κοσμήτορας : Αγγελική Σαρήγιαννη

Μέλη:
Χρήστος Κανλής
Δέσποινα Γεωργαντζή
Θανάσης Μανουηλίδης
Ειρήνη Μπανούτσου
Ειρήνη Κυργιάκη