Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση βιβλίου «Πώς Απέθανεν η Μικρά Ασία» του Κωνσταντίνου Φαλτάϊτς

Ο Ιωνικός Σύνδεσμος σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου   Φαλτάϊτς με τίτλο :  «Πώς Απέθανεν η Μικρά Ασία». Ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού, παρακολουθώντας την πορεία του πολεμικού ανταποκριτή της εφημερίδος “Εμπρός” Κωνσταντίνου Φαλτάϊτς, από την Προύσα τον Μάρτιο του 1921 μέχρι την Θράκη τον Οκτώβριο του 1922, και μέσα από ένα πλήθος πληροφοριών -γνωστών, αγνώστων ή απλά ξεχασμένων – που περιλαμβάνονται στα ρεπορτάζ, τις σημειώσεις και τις ημερολογιακές καταγραφές του, θα μπορέσει να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την Μικρασιατική Καταστροφή και πως τελικά “απέθανεν η Μικρά Ασία”.

Ομιλητές : Βλάσης Αγτζίδης, Ιστορικός, Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας ΑΠΘ

Άννα Φαλτάϊτς, Δημοσιογράφος

Επίχαρις Μiχαηλίδου, Πρόεδρος της Αδελφότητας Βιθυνών

 Λουκάς Χριστοδούλου, Πρόεδρος (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), Δήμου Νέας Ιωνία, Ερευνητής, Συγγραφέας.

Συντονιστής, Γιάννης Κοντίτσης, Πρόεδρος Ιωνικού Συνδέσμου

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την μελωδική φωνή της Χαριτίνης Πανοπούλου.